Seje Državnega zbora - Izbrana seja

25. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 81 Za 51 Proti 9 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona
Kvorum 80 Za 51 Proti 7 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 24. 09. 2021
Kvorum 83 Za 80 Proti 3 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona
Kvorum 83 Za 50 Proti 7 Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum 83 Za 50 Proti 0 Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum 81 Za 50 Proti 7 Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum 78 Za 34 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z izdatki državnega proračuna.)
Kvorum 77 Za 32 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi s tretjim odmerkom cepiva.)
Kvorum 78 Za 33 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi s področjem ekološkega kmetijstva v Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2023-2027 ter njegovo vlogo pri blaženju in preprečevanju podnebnih sprememb.)
Kvorum 78 Za 33 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z določili o pogoju PCT za prejemnike pomoči pri humanitarnih organizacijah in uporabnike nujnih socialnih storitev.)
Kvorum 78 Za 37 Proti 41
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na poslansko vprašanje Janje Sluga v zvezi z okrnitvijo delovanja notarske pisarne v Žalcu.)
Kvorum 78 Za 34 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi z izgradnjo akumulacije Suhorica.)
Kvorum 79 Za 36 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z razpisom Ministrstva za kulturo za serijo po romanu Draga Jančarja »To noč sem jo videl«.)
Kvorum 80 Za 37 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s predlogi sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.)
Kvorum 78 Za 32 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z ukinitvijo dodatka za pomoč in postrežbo za slepe in slabovidne v Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi.)
Stran 1 od 4