Seje Državnega zbora - Izbrana seja

22. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 86 Za 39 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Željka Ciglerja zvezi s poplavno varnostjo Medloga v Celju, Celja in Laškega.)
Kvorum 85 Za 29 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi z aktivnostmi in sodelovanjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju razvoja lesnopredelovalne industrije v Sloveniji.)
Kvorum 86 Za 38 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi s skrbjo za zapuščene in zavržene živali.)
Kvorum 85 Za 38 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu dr. Helene Jaklitsch na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi s položajem slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji.)
Kvorum 86 Za 38 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič na poslansko vprašanje Tine Heferle v zvezi s političnimi pritiski na sodno vejo oblasti.)
Kvorum 84 Za 40 Proti 42
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s smrtnimi grožnjami izpostavljenim nosilcem političnih funkcij in pasivnostjo državnih tožilstev pri njihovem pregonu.)
Kvorum 86 Za 38 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s pokojninsko dobo brez dokupa.)
Kvorum 86 Za 39 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z nerealiziranimi določbami iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter vlogi pristojnih ministrstev v nadaljnjem postopku likvidacije družbe, sanacije degradiranih rudniških površin in njihovega monitoringa.)
Kvorum 84 Za 28 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z izgradnjo Odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) in delovanjem Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO).)
Kvorum 83 Za 37 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi s t.i. prisilnim upokojevanjem, sprejetim v sedmem protikoronskem paketu.)
Kvorum 86 Za 38 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor. Mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Luke Mesca v zvezi z izvajanjem drugega sklepa nujne skupne seje Odbora za zdravstvo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor z dne 20. 2. 2020. )
Kvorum 84 Za 38 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z zajezitvijo posledic, ki jih na otrocih in mladostnikih (tudi zaradi šolanja na daljavo) pušča epidemija.)
Kvorum 84 Za 35 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Nataše Sukić v zvezi z brutalnim nasiljem policije in prekomerno uporabo sile nad uporabnicami in uporabniki Avtonomne cone Rog ob evikciji le-te.)
Kvorum 86 Za 38 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s solidarnostnim dodatkom za starejše brezposelne osebe. )
Kvorum 85 Za 38 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Aljaža Kovačiča v zvezi s pogoji za varno vrnitev učencev, dijakov in študentov v izobraževalne inštitucije.)
Stran 1 od 3