Seje Državnega zbora - Izbrana seja

21. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 82 Za 35 Proti 47 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 27.10.2020
Kvorum 82 Za 79 Proti 2 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 27.10.2020
Kvorum 81 Za 38 Proti 43 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 27.10.2020
Kvorum 82 Za 79 Proti 0 Glasovanje o predlogu priporočila
Kvorum 82 Za 79 Proti 0 Glasovanje o predlogu priporočila
Kvorum 82 Za 35 Proti 47 Evidenčni sklep 27.10.2020
Kvorum 80 Za 35 Proti 45
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z nameravanim sosežigom alternativnega goriva (odpadki in nevarni odpadki) v bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj.)
Kvorum 76 Za 22 Proti 53
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z Inšpektoratom RS za delo.)
Kvorum 80 Za 35 Proti 45
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z varnostjo na deponijah odpadkov.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 45
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z gradnjo 3. razvojne osi na rudniškem območju Premogovnika Velenje, na odseku Gaberke.)
Kvorum 80 Za 35 Proti 45
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi s sedemletnim akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesnih verig in razvojem lesno predelovalne industrije v Sloveniji.)
Kvorum 79 Za 34 Proti 45
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za obrambo mag. Mateja Tonina in ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Roberta Pavšiča v zvezi z urejanjem statusa osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku in vodnega vira za 20.000 prebivalcev občin Pivka in Postojna.)
Kvorum 80 Za 35 Proti 44
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z dvigom invalidskih pokojnin.)
Kvorum 77 Za 35 Proti 42
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje mag. Meire Hot v zvezi z ukrepi za otroke s posebnimi potrebami in invalidne otroke v primeru poslabšanja epidemiološke slike.)
Kvorum 78 Za 35 Proti 42
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Aljaža Kovačiča v zvezi s financiranjem in ukrepi na področju športa.)
Stran 1 od 3