Seje Državnega zbora - Izbrana seja

17. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 75 Za 29 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi zagotavljanjem avtonomije Javnega zavoda RTV Slovenija.)
Kvorum 78 Za 23 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z zagotovitvijo dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID–19.)
Kvorum 77 Za 31 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi s spornim ravnanjem Madžarske.)
Kvorum 78 Za 23 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z aktualnimi projekti v Mariboru.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostora mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z uporabnim dovoljenjem za akumulacijski bazen HE Brežice.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Tomaža Gantarja na poslansko vprašanje Roberta Pavšiča v zvezi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z oceno ukrepov sprejetih v času epidemije COVID–19.)
Kvorum 77 Za 23 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje Edvarda Pauliča v zvezi z nadaljevanjem izgradnje 3. razvojne osi.)
Kvorum 76 Za 30 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z okoljevarstvenim soglasjem za Hidroelektrarno Mokrice.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z zakonodajo, povezano z mediji.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Tomaža Gantarja na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi s skrbjo za starejše med epidemijo COVID–19.)
Kvorum 78 Za 24 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z odkupom in prodajo terjatev s strani SID banke, d. d.)
Kvorum 77 Za 31 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Tomaža Gantarja na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi s prispevki za zdravstveno zavarovanje.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec Lipicer na poslansko vprašanje Aljaža Kovačiča v zvezi z vnovičnim odpiranjem šol in vrtcev ter potekom šolskega leta od septembra 2020 dalje.)
Kvorum 78 Za 31 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na poslansko vprašanje Rudija Medveda v zvezi s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.)
Stran 1 od 4