Seje Državnega zbora - Izbrana seja

16. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 83 Za 82 Proti 1 Glasovanje o sestavi komisije za tajno glasovanje
Kvorum 76 Za 46 Proti 1 Glasovanje
Kvorum 85 Za 82 Proti 0 Glasovanje
Kvorum 86 Za 42 Proti 0 Glasovanje - mag. Eva Vihar Kranjec
Kvorum 86 Za 42 Proti 0 Glasovanje - Miha Šubara
Kvorum 85 Za 42 Proti 0 Glasovanje - Ines Rostohar
Kvorum 85 Za 41 Proti 0 Glasovanje - Anja Gulje
Kvorum 87 Za 42 Proti 0 Glasovanje - Helena Melliwa
Kvorum 87 Za 43 Proti 0 Glasovanje - Lina Marina Nagy
Kvorum 86 Za 41 Proti 2 Glasovanje - mag. Anja Štrovs
Kvorum 85 Za 74 Proti 1 Glasovanje - dr. Jože Ruparčič
Kvorum 85 Za 75 Proti 1 Glasovanje - Marjeta Cotman
Kvorum 85 Za 11 Proti 70
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle, Simona Zajca na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci)
Kvorum 86 Za 17 Proti 69
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreje Katič in ministra za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleša Šabedra na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z novim prevodom Enotne konvencije o mamilih in zakonodaje na področju prepovedanih drog.)
Kvorum 84 Za 10 Proti 73
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, dr. Jerneja Pikala na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z zaposlovanjem tehničnega osebja v javnih izobraževalnih ustanovah na področju terciarnega izobraževanja)
Stran 1 od 3