Seje Državnega zbora - Izbrana seja

15. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 85 Za 13 Proti 70
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za pravosodje Andreje Katič na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi s sramotno razveljavitvijo sodbe zoper poveljnika domobrancev in sodelavca okupatorjev generala Leona Rupnika.)
Kvorum 87 Za 42 Proti 44
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor Simona Zajca na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z zavarovanjem večstanovanjskih stavb.)
Kvorum 87 Za 33 Proti 52
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor Simona Zajca in ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z ureditvijo šolskih prevozov na območjih napada volkov.)
Kvorum 87 Za 38 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi s prenizko uporabnino za tire slovenske železniške infrastrukture in sočasnim financiranjem povečevanja kapacitet železnice za tovorni tranzit iz državnega proračuna.)
Kvorum 87 Za 41 Proti 44
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor Simona Zajca na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z meddržavnima strateškima projektoma FRISCO1 in FRISCO2 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction) za območje reke Drave in drugimi načrtovanimi protipoplavnimi ukrepi za območje reke Drave.)
Kvorum 85 Za 34 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Borisa Doblekarja v zvezi s problematiko absurdno visokih ter s prekrškom nesorazmernih glob, ki so jim izpostavljeni podjetniki.)
Kvorum 86 Za 32 Proti 43
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za javno upravo Rudija Medveda na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s tehnologijo 5G.)
Kvorum 87 Za 40 Proti 44
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi s spornim kadrovanjem na področju kulture, ki ga pokriva ministrstvo, s katerim upravljajo Socialni demokrati.)
Kvorum 87 Za 33 Proti 50
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi s povzročanjem novih krivic in nesorazmerij z uveljavitvijo novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2I.)
Kvorum 87 Za 33 Proti 50
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek in ministra za okolje in prostor Simona Zajca na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji in vplivom na izvedbo infrastrukturnih projektov.)
Kvorum 87 Za 33 Proti 51
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s postopki obiskov policije na domovih državljanov.)
Kvorum 86 Za 33 Proti 50
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor Simona Zajca na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Agencijo Republike Slovenije za okolje.)
Kvorum 87 Za 34 Proti 44
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi z realizacijo načrtov sanacije državnih cest.)
Kvorum 87 Za 33 Proti 52
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Aleša Šabedra na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z izvajanjem in učinkih Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ).)
Kvorum 86 Za 33 Proti 50
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za pravosodje Andreje Katič na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z javnostjo sodb.)
Stran 1 od 4