Seje delovnih teles - Izbrani dokument

Polni naziv telesa - Številka in vrsta seje:Komisija za nadzor javnih financ - 19. redna seja
Naslov dokumenta:Sklic seje
Datum dokumenta:26. 3. 2021
Datum:9. 4. 2021
Ura:09:00
Prostor:mala dvorana

Dokument

VSEBINA7C44DEB862F88A28C12586A40031A 26. 03. 2021.PDF
Gradiva
1.a. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2019, EPA 1769-VIII - matično delovno telo

1.b. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020, EPA 1669-VIII - matično delovno telo

2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020, EPA 1722-VIII - matično delovno telo

3. Predlog Priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije
   Odgovor na zaprosilo za mnenje
   Osnutek predloga sklepa k predlogu Priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije
   Osnutek predloga priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije