Seje delovnih teles - Izbrani dokument

Polni naziv telesa - Številka in vrsta seje:Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb - 27. nujna seja
Naslov dokumenta:Sklic seje
Datum dokumenta:13. 4. 2021
Datum:22. 4. 2021
Ura:09:00
Prostor:sejna soba T – klet

Dokument

VSEBINA4FC9EA5B404154C0C12586B6003DE 13.4.2021.PDF
Gradiva
1. Poročilo o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v letu 2020

2. Program dela Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za leto 2021