Seje delovnih teles - Izbrani dokument

Polni naziv telesa - Številka in vrsta seje:Odbor za zadeve Evropske unije - 102. redna seja
Naslov dokumenta:Sklic seje
Datum dokumenta:19. 3. 2021
Datum:31. 3. 2021
Ura:14:00
Prostor:velika dvorana

Dokument

VSEBINA4DB33093D1E67F78C125869D002EF 19. 03. 2021.PDF
Gradiva
1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, EPA 1748-VIII, EU U 1002.

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, EPA 1749-VIII, EU U 1003.