Seje delovnih teles - Izbrani dokument

Polni naziv telesa - Številka in vrsta seje:Odbor za zunanjo politiko - 80. redna seja
Naslov dokumenta:Sklic seje
Datum dokumenta:15. 3. 2021
Datum:30. 3. 2021
Ura:14:00
Prostor:veliki salon

Dokument

VSEBINA41042AAAF7D0E98BC125869900464 15.3.2021.PDF
Gradiva
1. Obravnava gradiva Vlade št. 007-03/21-0006

2. Obravnava gradiva Vlade št. 007-03/21-0004