P361
mag.ElenaZavadlav Ušaj
ui-button
Pišite mi
Poslanka
Datum nastopa funkcije: 19.03.2020
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota II
Volilni okraj Nova Gorica I
Poslanska pisarna
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
Uradne ure:
Ob ponedeljkih od 8. do 10. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".