P358
NikPrebil
Pišite mi
Mednarodna dejavnost
Delegacije
Skupine prijateljstva
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 05.03.2019
LMŠ - Poslanska skupina Liste Marjana Šarca
Volilna enota V
Volilni okraj Žalec II
Poslanska pisarna
Ulica Savinjske čete 4, Žalec
Hmeljarska cesta 3, Prebold
Braslovče 22, Braslovče
Vransko 59, Vransko
Uradne ure:
Pisarna Žalec: drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 10.30 ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".
Pisarna Prebold: drugi ponedeljek v mesecu od 11. do 12.30 ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".
Pisarna Braslovče: drugi ponedeljek v mesecu od 13. do 14.30 ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".
Pisarna Vransko: drugi ponedeljek v mesecu od 15. do 16.30 ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".