P349
DušanŠiško
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SNS - Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
Volilna enota VI
Volilni okraj Krško
Poslanska pisarna
Dalmatinova 8, Krško
Uradne ure:
Ob ponedeljkih od 9. do 13. ure ter od torka do petka - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".