P348
LidijaIvanuša
Pišite mi
Poslanka
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota V
Volilni okraj Šentjur pri Celju
Poslanska pisarna
Malteška cesta 28, Polzela
Uradne ure:
Ob ponedeljkih od 11. do 13. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".