P347
JurijLep
ui-buttonui-button
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije:22. 6. 2018
NP - Poslanska skupina nepovezanih poslancev
Volilna enota VII
Volilni okraj Ruše 
Poslanska pisarna
Slovenski trg 1, Selnica ob Dravi
Uradne ure:
Prvi ponedeljek v mesecu od 15. do 17. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".