P346
RobertPolnar
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
DeSUS - Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije
Volilna enota V
Volilni okraj Šentjur pri Celju
Poslanska pisarna
Mestni trg 10, Šentjur
Uradne ure:
Ob ponedeljkih od 10. do 12. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".