P336
PrimožSiter
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
Levica - Poslanska skupina Levica
Volilna enota VI
Volilni okraj Trbovlje
Poslanska pisarna
Ulica 1. junija 12, Trbovlje
Uradne ure:
Ob ponedeljkih - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".