P335
ŽeljkoCigler
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
Levica - Poslanska skupina Levica
Volilna enota V
Volilni okraj Celje II
Poslanska pisarna
Gledališki trg 3, Celje
Uradne ure:
Ob ponedeljkih - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".