P316
MojcaŽnidarič
Pišite mi
Poslanka
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra
Volilna enota VIII
Volilni okraj Ormož
Poslanska pisarna
Ptujska cesta 7, Ormož
Uradne ure:
Ob ponedeljkih - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".