P313
GregorPerič
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra
Volilna enota II
Volilni okraj Izola
Poslanska pisarna
Plenčičeva ulica 3, Izola
Uradne ure:
Ob ponedeljkih - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".