P312
MatejaUdovč
Pišite mi
Poslanka
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra
Volilna enota I
Volilni okraj Kranj II
Poslanska pisarna
Slovenski trg 1, Kranj
Uradne ure:
Ob ponedeljkih - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".