P308
FranciKepa
ui-button
Pišite mi
Mednarodna dejavnost
Skupine prijateljstva
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota VI
Volilni okraj Trebnje