P284
JanjaSluga
ui-buttonui-button
Pišite mi
Mednarodna dejavnost
Poslanka
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
NP - Poslanska skupina nepovezanih poslancev
Volilna enota V
Volilni okraj Celje II
Poslanska pisarna
Ljubljanska cesta 3a, Celje
Uradne ure:
Ob ponedeljkih - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".