P277
BojanPodkrajšek
ui-buttonui-button
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota VII
Volilni okraj Slovenske Konjice