P212
LjuboŽnidar
Pišite mi
Mednarodna dejavnost
Skupine prijateljstva
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 02.04.2020
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota V
Volilni okraj Žalec I 4