P196
mag.MarkoPogačnik
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota I
Volilni okraj Škofja Loka I
Poslanska pisarna
Spodnji trg 2, Škofja Loka
Uradne ure:
Drugi ponedeljek v mesecu od 10. do 13. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".