P187
TomažLisec
ui-buttonui-button
Pišite mi
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota VI
Volilni okraj Sevnica
Poslanska pisarna
Trg svobode 11, Sevnica
Uradne ure:
Prvi ponedeljek v mesecu od 15. do 17. ure in tretji ponedeljek v mesecu od 10. do 12. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".