P028
ZmagoJelinčič Plemeniti
Pišite mi
Delovna telesa
Mednarodna dejavnost
Delegacije
Skupine prijateljstva
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SNS - Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
Volilna enota VII
Volilni okraj Slovenske Konjice, Ruše
Poslanska pisarna
Stari trg 22, Slovenske Konjice
Uradne ure:
Ob ponedeljkih od 10. do 14. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".