P023
EvaIrgl
Pišite mi
Poslanka
Datum nastopa funkcije:22. 6. 2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota II
Volilni okraj Ajdovščina