P023
EvaIrgl
Pišite mi
Poslanka
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Volilna enota II
Volilni okraj Ajdovščina