P020
JožefHorvat
Osebna spletna stran
ui-buttonui-buttonui-button
Pišite mi
Mednarodna dejavnost
Delegacije
Skupine prijateljstva
Poslanec
Datum nastopa funkcije: 22.06.2018
NSi - Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati
Volilna enota VIII
Volilni okraj Lendava
Poslanska pisarna
Prekmurske čete 20, Črenšovci
Uradne ure:
Ob ponedeljkih od 9. do 12. ure - predhodni dogovor na povezavi "Pišite mi".