Poslanke in poslanci   Predsednik državnega zbora
P294
IgorZorčič
Pišite mi
Delovna telesa
Predsednik Državnega zbora
Datum nastopa funkcije:5. 3. 2020
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije predstavlja državni zbor in vodi njegovo delo. Po protokolu je drugi najpomembnejši človek v državi, takoj za predsednikom države.
Pristojnosti
Poslanec
Datum nastopa funkcije:22. 6. 2018
NP - Poslanska skupina nepovezanih poslancev
Volilna enota VI
Volilni okraj Brežice