Delovno telo
Ustavna komisija
V Ustavni komisiji imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 3 mesta;Poslanska skupina Socialnih demokratov 3 mesta;Poslanska skupina Levica 1 mesto;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 2 mesti;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 2 mesti;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto;Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Socialnih demokratov.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Poslanski skupini Lista Marjana Šarca.
Sekretar delovnega telesa
BorisVrišer