Delovno telo
Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov
P331
predsednik
P319
podpredsednik
P182
članica
P334
članica
P339
namestnik člana
P350
namestnik člana
P276
namestnik člana
P358
namestnik člana
P336
namestnik člana
P187
namestnik člana
P343
namestnik člana
V Preiskovalni komisiji ima:Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana, Poslanska skupina Liste Marjana Šarca 1 člana in 1 namestnika člana, Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Levica 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana.
Sekretarka delovnega telesa
BoženaPem