Delovno telo
Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19
P325
predsednik
P335
podpredsednik
P284
članica
P362
članica
P359
članica
P344
namestnik člana
P349
namestnik člana
P313
namestnik člana
P191
namestnik člana
P020
namestnik člana
P018
namestnik člana
P262
namestnik člana
P244
namestnica člana
V Preiskovalni komisiji ima:Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana, Poslanska skupina Liste Marjana Šarca 1 člana in 1 namestnika člana, Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 1 namestnika člana, Poslanska skupina Levica 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 člana in 1 namestnika člana,Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 člana.
Sekretarka delovnega telesa
MatejaTavčar