Delovno telo
Preiskovalna komisija o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave
P268
predsednica
P341
podpredsednik
P312
članica
P359
članica
P344
namestnik člana
P349
namestnik člana
P191
namestnik člana
P320
namestnik člana
P020
namestnik člana
P314
namestnica člana
P244
namestnica člana
V Preiskovalni komisiji ima: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana.
Sekretar delovnega telesa
AndrejKlemen