Delovno telo
Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi
P310
predsednik
P359
podpredsednica
P029
namestnica člana
P023
namestnica člana
P308
namestnik člana
P309
namestnica člana
P062
namestnik člana
V Preiskovalni komisiji ima: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 4 člane in 4 namestnike članov;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 člana in 1 namestnika člana.