Delovno telo
Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
P314
podpredsednica
P317
članica
P344
namestnik člana
P323
namestnik člana
P361
namestnica člana
P313
namestnik člana
P350
namestnik člana
P020
namestnik člana
P273
namestnik člana
P276
namestnik člana
V Preiskovalni komisiji ima: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Levice 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana.
Sekretar delovnega telesa
ZoranSkubic
Poslovnik o parlamentarni preiskavi (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL6) Zakon o parlamentarni preiskavi (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO292)