Delovno telo
Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
P309
predsednica
P320
podpredsednik
P169
članica
P364
namestnik člana
P275
namestnica člana
P350
namestnik člana
P314
namestnica člana
P244
namestnica člana
P343
namestnik člana
P335
namestnik člana
V Preiskovalni komisiji ima: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Levica 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 člana in 1 namestnika člana.
Sekretar delovnega telesa
BorisVrišer
Poslovnik o parlamentarni preiskavi (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL6) Zakon o parlamentarni preiskavi (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO292) Uradni list (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4068/akt-o-odreditvi-parlamentarne-preiskave-izvajanja-programa-otroske-kardiologije-ter-nesmotrnih-in-nezakonitih-nabav-ter-upravljanja-z-medicinsko-opremo-in-zdravstvenim-materialom-na-sekundarni-ter-terciarni-ravni-zdravstvene-dejavnosti-v-republiki-sloveniji-z-namenom-oblikovanja-predlogov-za-spremembo-zakonodaje-in-za-druge-odlocitve-drzavnega-zbora-iz-njegove-pristojnosti-ter-za-ugotovitev-in-oceno-dejanskega-stanja-za-ugotovitev-politicne-in-drugih-odgovornosti-nosilcev-javnih-funkcij-v-zdravstvenih-ustanovah-na-sekundarni-in-terciarni-ravni-v-republiki-sloveniji)