Delovno telo
Odbor za kulturo
V Odboru za kulturo imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 3 mesta;Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 mesti;Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 mesto;Poslanska skupina Levica 2 mesti;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 mesto;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto;Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 mesto. Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Levica.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Poslanski skupini Lista Marjana Šarca.
Sekretarka delovnega telesa
MarjanaStarič