Delovno telo
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
V Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 3 mesta;Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 mesti;Poslanska skupina Stranke modernega centra 2 mesti;Poslanska skupina Levica 2 mesti;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 2 mesti;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Socialnih demokratov in Poslanski skupini Stranke modernega centra.
Sekretarka delovnega telesa
AnaKomac