Delovno telo
Mandatno-volilna komisija
P176
predsednik
P327
podpredsednica
P212
podpredsednik
P029
članica
P275
članica
P284
članica
P182
članica
P289
članica
V Mandatno-volilni komisiji imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 2 mesti;Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 mesti;Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 mesto;Poslanska skupina Levica 2 mesti;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 mesto;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 2 mesti;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto;Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Poslanski skupini Lista Marjana Šarca.
Sekretarka delovnega telesa
mag.KatjaLeitinger