Delovno telo
Pododbor za spremljanje rakavih obolenj v Republiki Sloveniji
Pododbor za spremljanje rakavih obolenj v Republiki Sloveniji je bil ustanovljen na 5. seji Odbora za zdravstvo 6. 11. 2019, ki je matično delovno telo za področje zdravstva. Sestavljajo ga članice in člani Odbora za zdravstvo, pri delu Pododbora pa lahko sodelujejo tudi ostale poslanke in poslanci, ki jih to področje dela zanima.Pobudniki so Pododbor ustanovili z namenom večje seznanitve in ozaveščanja javnosti o tem področju, predvsem pa odločevalcev. ki so ključni pri oblikovanju zdravstvenih politik.Po dogovoru med člani se vodenje pododbora menja vsakih (6) nekaj mesecev. Pododbor se pri svojem delu predvsem seznanja s področjem in veljavnimi ukrepi, če pa predlaga odločitve, jih posreduje v sprejem Odboru za zdravstvo.Področje dela:- Državni program obvladovanja raka 2017-2021, seznanitev in pregled ciljev- Pomen klinične prehrane pri rakavih bolnikih- Novi pristopi pri zdravljenju onkoloških bolnikov- Srečanje z Društvi onkoloških bolnikov- Srečanje z zastopniki zdravil za zdravljenje rakavih obolenj- Programi DORA, ZORA, SVIT – seznanitev in pregled delovanja