Delovno telo
Odbor za obrambo
V Odboru za obrambo imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 2 mesti;Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 mesti;Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 mesto;Poslanska skupina Levica 2 mesti;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 mesto;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Socialnih demokratov.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini nepovezanih poslancev in Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati.
Sekretar delovnega telesa
dr.PeterBahčič