Delovno telo
Odbor za zunanjo politiko
V Odboru za zunanjo politiko imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 3 mesta;Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 mesti;Poslanska skupina Stranke modernega centra 2 mesti;Poslanska skupina Levica 1 mesto;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 2 mesti;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Stranke modernega centra.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Poslanski skupini Lista Marjana Šarca.
Sekretarka delovnega telesa
dr.KatjaJerman