Delovno telo
Komisija za nadzor javnih financ
V Komisiji za nadzor javnih financ imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 3 mesta;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 3 mesta;Poslanska skupina Socialnih demokratov 3 mesta;Poslanska skupina Levica 1 mesto;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 mesto;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Lista Marjana Šarca.Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek.Poslanska skupina nepovezanih poslancev ima nezasedeno 1 mesto člana.
Sekretar delovnega telesa
DimitarKalamutov