Delovno telo
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imajo poslanske skupine naslednje število mest:Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 3 mesta;Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 mesti;Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 mesto;Poslanska skupina Levica 2 mesti;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 mesto;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Lista Marjana Šarca.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke.
Sekretarka delovnega telesa
DraganaČuljković