Delovno telo
Odbor za gospodarstvo
V Odboru za gospodarstvo imajo poslanske skupine naslednje število mest:Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 4 mesta;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 2 mesti;Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 mesti;Poslanska skupina Stranke modernega centra 2 mesti;Poslanska skupina Levica 2 mesti;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 2 mesti;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Stranke modernega centra.Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Poslanski skupini Socialnih demokratov.
Sekretarka delovnega telesa
NatašaŠkrbec Srčnik