Delovno telo
Komisija za narodni skupnosti
V Komisiji za narodni skupnosti imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 3 mesta;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 2 mesti;Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 mesto;Poslanska skupina Levica 1 mesto; Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 mesto;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 mesto;Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti 2 mesti.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti.Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Sekretarka delovnega telesa
RodanaRožanc Krulčič