Delovno telo
Komisija za poslovnik
V Komisiji za poslovnik imajo poslanske skupine naslednje število mest: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 3 mesta;Poslanska skupina Lista Marjana Šarca 2 mesti;Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 mesto;Poslanska skupina Levica 1 mesto;Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 mesto;Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 mesto;Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto;Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 mesto.Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek.Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke.
Sekretarka delovnega telesa
mag.MajaBriški