Pododbor za spremljanje romske tematike
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 7. redni seji dne 7. 5. 2019 s sklepom ustanovil Pododbor za spremljanje romske tematike.Člani Pododbora so naslednji člani Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Anja Bah Žibert, Predrag Baković, mag. Bojana Muršič, Dušan Šiško in Blaž Pavlin.V Pododboru lahko sodelujejo tudi drugi poslanci, ki jih zanima romska tematika.Vodenje Pododbora se menja vsakih 6 mesecev, prva je Pododbor vodila Anja Bah Žibert, nato pa po vrsti Predrag Baković, mag. Bojana Muršič, Dušan Šiško in Blaž Pavlin.Trenutno, v obdobju od 7. maja 2021 do 7. novembra 2021, Pododboru predseduje poslanec Blaž Pavlin.